Get Adobe Flash player


Kepengurusan Komite SMPN 75 Jakarta Periode 2013 - 2016 adalah :
1. Ketua            : Iis Kurniawati Sanjaya, SE.
2. Sekretaris      : Suhaimi Basir Melan
                          Dewi Padmasari
3. Bendahara     : Indah Padmasari
4. Administrasi   : Hj. Sumiati
Angota – anggota bidang :
4. Penggalangan dan Pengelolaan Dana :
                         : Ika Prasanti
                         : Yennita Tabina
5. Peningkatan mutu pendidikan sarana dan prasarana
                         : Puji Astuti
6. Bidang Komunikasi Publik
                         : Nuni Lestari
                         : Ayu Rusmini
7. Anggota          : Perwakilan Orang Tua Murid masing-masing kelas